Join Today!Already A Member?

Pirms 3 dienam, Kulturas mantojums. Par tieslietu sistemu. Pirms 3 dienam, Tiesu sistema. Noradiet vinus augstak, lai iegutu labakas cenas un ieteikumus. Berna vecums ir iestatits uz 8 gadiem. Noradiet ši briža vecumu zemak – tas var pazeminat numuru cenas! Cena par nakti. Viesu vertejums.

Deriguma terminš beidzas pec nedelas!

Precizejiet meklešanu. Šodienas top piedavajumi. Sanemt kuponu. Deriguma terminš beidzas šodien! Der rezervacijam, kas veiktas no 13 Sep lidz 26 Sep naktsmitnei, kam rezervacijas veidne redzama iespeja noradit kupona kodu. Deriguma terminš beidzas pec nedelas! Der rezervacijam, kas veiktas no 21 Sep lidz 4 Okt naktsmitnei, kam rezervacijas veidne redzama iespeja noradit kupona kodu. Sapnojat par pludmali?Deriguma terminš beidzas pec 3 dienam!

Ludzu, nemiet vera, ka šai vietnei šonedel tiks veikti daži atjauninajumi.

Navigation Menu. Publications Office of the EU. Publikaciju informacija. Maintenance EN. Ludzu, nemiet vera, ka šai vietnei šonedel tiks veikti daži atjauninajumi. Lidz ar to lietotajiem var rasties nestabilitate un ierobežota funkcionalitate. Mes atvainojamies par sagadatajam neertibam. Old browser message – Portal. For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.

Bookshelf E-Plan. Related Content. This text can be changed. Join Today!Already a Member? Var pievienot abolus, paeglu ogas, melnos piparus, petersilus… Cik saimniecu, tik recepšu, tik garšu! Šadi kaposti ir garšigi, tacu tos uzglabat ir diezgan problematiski – vajadzigi ideali apstakli un zema temperatura. Kapostus liek divlitru vai trislitru stikla burka un parkaisa ar sali, virsu liek raugu un aplej ar siltu udeni 30-35 oC.

Jusu Safari timekla parlukprogramma ir novecojusi! Iesakam to nekavejoties atjaunot, lai saturu šaja portala varetu lietot pilna apmera. Vai varat izmantot kadu no popularakajam parlukprogrammam, piemeram, Google Chrome vai Firefox. Ja Ne. Sergejs Svetlana Lana. Skatit velreiz Iesaki šo rakstu. Vairak galeriju. Iesaki šo rakstu. Foto: Wikimedia Commons. No jaunatklatajiem Covid inficešanas gadijumiem lielaka dala registreti viena pilseta. LA LA. Latvija turpina pieaugt saslimušo skaits: Covid konstatets 21 cilvekam.

Ierivešanas ar spirtu, kaju karsešana, sipola ešana un citas efektivas tautas metodes pret saaukstešanos 1. Sestdien kaiminvalstis ar Covid saslimuši vel cilveki 1. Nepamodas no narkozes: zobarsta kresla nomirst devinus gadus veca meitenite. Iespejams tikai Latvija?Noziedznieki siro prestižaja Pierigas Langstinu rajona: Gerkenam nozog darglietas, Rimševicam – seifu, bet advokatu Rebenoku neželigi noslepkavo SK Skaties. Sekojot epidemiologu rekomandacijam, parlaments atsaks darbu e-Saeima.

Par ceturksni aprekinato mikrouznemumu nodokli iemaksa budžeta lidz ceturksnim sekojoša meneša Mikrouznemumu nodokla maksatajs vienlaikus nevar but saimnieciskas darbibas veicejs, kas maksa iedzivotaju ienakuma nodokli vispareja kartiba, vai patentmaksas maksatajs. Plašaka informacija par mikrouznemumu nodokli atrodama VID timeklvietne www.

Ienakumu gust no ipašuma piemeram, iznomajot vai izirejot nekustamo ipašumu, pardodot ires tiesibas, nododot lietu talak apakšnomniekam vai apakširniekam, iznomajot vai atsavinot kustamo mantu, gustot samaksu par dabas resursu izmantošanu vai tas aprobežojumiem un nerodas izdevumi vai tie ir nebutiski.

Ienakumu gust no piemajas saimniecibas vai personigas paligsaimniecibas, vai no senošanas, ogošanas, savvalas arstniecibas augu un ziedu vakšanas, vai nemedijamas sugas individa – parka vingliemezis Helix pomatia – ieguves, ja minetie ienakumi kopa neparsniedz eiro gada.

Ja pašnodarbinata ienakumi no saimnieciskas darbibas menesi sasniedz vai parsniedz minimalas algas apmeru eiro , tad par šo menesi veic obligatas iemaksas no summas, kas nav mazaka par minimalo algu eiro vai no brivi izveletas lielakas summas turpmak – obligato iemaksu objekts. Obligatas iemaksas un iemaksas pensiju apdrošinašanai veic reizi ceturksni lidz ceturksnim sekojoša meneša Noderigu informaciju lasiet VID timeklvietne www.

Uzsakot sistematiski, pastavigi, par atlidzibu veikt ar pievienotas vertibas nodokli PVN apliekamus darijumus, fiziska persona var registreties VID PVN maksataju registra un maksat PVN, neskatoties uz to, ka nav sasniegts Pievienotas vertibas nodokla likuma noteiktais registracijas slieksnis – 40 euro. Turklat registreta persona pasutitaja acis izskatas uzticamaka. Jums ir iespeja izveleties savam darbibas veidam vislabveligako nodoklu režimu un vairs «neslepties» no VID.

Zemak ir uzskaititas darbibas, kuras nepieciešamas saimnieciskas darbibas registrešanai. Velos iegut pašnodarbinata statusu, bet šobrid atrodos arzemes – vai to iespejams izdarit elektroniski? Kas janem vera, ja es ka Latvija registrets pašnodarbinatais stradaju ar arvalstu klientu? Ka tas ietekme nodoklu apmaksu? Fiziskajai personai pirms saimnieciskas darbibas uzsakšanas ir jaregistrejas Valsts ienemumu dienesta VID ka nodoklu maksatajai – saimnieciskas darbibas veicejai -, noradot jomu, kura veiks saimniecisko darbibu.

Taja, ieverojot attieciga nodokla likuma noteikto terminu, iesniedz nodoklu deklaracijas un parskatus. EDS var pieslegties, izmantojot www. Informacija saimnieciskas darbibas veicejiem, taja skaita par nodoklu režima izveles iespejam, atrodama VID majaslapa. Uz saimnieciskas darbibas izdevumiem ir attiecinami tikai tie izdevumi, kas nepieciešami saimnieciskas darbibas nodrošinašanai un kuri ir pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem.